European Strategies Consulting

Developing a European framework for disengagement and reintegration of extremist offenders and radicalised individuals in prison, including returning foreign terrorist fighters and their families – EUTex is the first project dedicated to disengagement and reintegration of extremist offenders, including foreign fighters and their families.

The aim of the project is to create a European framework for disengagement and reintegration of terrorist and extremist offenders in the area of right-wing and Islamist extremism.

EUTEx will build up knowledge, skills and products and take them further in the relevant fields through innovative methods and rolling them out Europe-wide.

In practical terms, EUTEx will collect and evaluate best practices, create training courses and modules – including specific approaches for women, children and communities – create risk assessment tool, implement and evaluate trainings and so on.

The main beneficiaries of the project’s outputs are prison and probation psychologists and social workers involved in evaluating and reintegrating violent extremist offenders. Special attention will be placed on inter-disciplinary and multi-agency interventions, therefore cooperation among stakeholders is perceived as a priority.

For more information, please visit the EUTEx website.

EUTEx

EUTex este primul proiect dedicat dezangajării și reintegrării infractorilor extremiști, inclusiv a luptătorilor străini și a familiilor acestora. Scopul proiectului este de  a crea un cadru european  pentru dezangajarea și reintegrarea infractorilor teroriști și extremiști în domeniul extremismului de dreapta și a islamismului.

EUTEx va acumula cunoștințe, competențe și produse pe care le va duce mai departe în domenii relevante prin intermediul unor metode inovatoare și le va disemina în întreg spațiul european.

În  termeni practici, EUTEx va colecta și va evalua cele mai bune practici, va crea cursuri și module de formare – inclusiv abordări specifice pentru femei, copii și comunități – va dezvolta un instrument de evaluare a riscurilor, va pune în aplicare și va evalua modulele de training etc.

Principalii beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt psihologii din penitenciare și probațiune și asistenții sociali implicați în evaluarea și reintegrarea infractorilor extremiști violenți. Se  va  acorda o atenție deosebită intervențiilor interdisciplinare și multi-agenție, așadar cooperarea dintre stakeholders este percepută ca o prioritate.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați  site-ul EUTEx.